Indywidualne Konta Mieszkaniowe – Mieszkanie Plus

26 stycznia 2017
Indywidualne Konta Mieszkaniowe
27 września 2016 r. rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy. Pakiet Plus jest jego częścią i jest oparty na trzech filarach mających stworzyć w Polsce ofertę mieszkaniową kierowaną do wszystkich gospodarstw domowych.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Równocześnie wprowadzane będą Indywidualne Konta Mieszkaniowe, które mają być nowym instrumentem zachęcającym Polaków do oszczędzania na cele mieszkaniowe. Celem tego instrumentu jest wspieranie gromadzenia oszczędności przez Polaków w celu budowania rodzimego kapitału oraz wsparcie realizacji celów mieszkaniowych, które zazwyczaj są kosztowne i wymagają gromadzenia znacznych środków własnych.IKM zakładane mają być w bankach lub SKOK-ach, na których będzie można gromadzić środki na realizację celów mieszkaniowych. Środki będą mogły być przeznaczone na:
  • cele związane z uzyskaniem własności mieszkania/domu jednorodzinnego (np. zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowa domu we własnym zakresie, zakup działki budowlanej);
  • cele związane z uzyskaniem samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego (np. wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez towarzystwo budownictwa społecznego, wkład mieszkaniowy wnoszony w celu uzyskania lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • cele związane z poprawą obecnego standardu zamieszkiwania (np. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wykończenie, remont, modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego).

Zwolnienie części oszczędności z podatku

Przewidziane są także 2 instrumenty wsparcia:
  • zwolnienie części oszczędności z podatku od zysków kapitałowych – instrument przewidziany dla wszystkich oszczędzających,
  • premie za oszczędzanie zwiększające saldo oszczędności w przypadku osób spełniających określone kryteria dochodowe i rodzinne, oszczędzających na uzyskanie samodzielnego mieszkania.
Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają analizy dotyczące parametryzacji proponowanych rozwiązań, w tym również w zakresie zakładanych skutków dla sektora finansów publicznych. Projekt ustawy powinien trafić do uzgodnień i konsultacji do połowy br. W zależności od wyników uzgodnień rząd powinien przyjąć i skierować do prac w parlamencie projekt ustawy w br. Indywidualne Konta Mieszkaniowe powinny być zakładane już od 2018 r., zaś wsparcie budżetowe w formie premii za oszczędzanie powinno być wypłacane od 2019 r., po wygaśnięciu większości zobowiązań związanych z programem „Mieszkanie dla młodych”.Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym, budżet państwa przeznaczy na premie dla oszczędzających następujące kwoty:
  • 200 mln zł w 2019 roku,
  • 400 mln zł w 2020 roku,
  • 600 mln zł w 2021 roku,
  • 800 mln zł w 2022 roku,
  • 1 mld zł począwszy od 2023 roku.