Kategorie

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów deweloperskich zrealizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie między 1 stycznia 2015 r. a 31 grudnia 2020 r. w poniższych kategoriach:

Budownictwo jednorodzinne

Zespół budynków wielorodzinnych

Budynek komercyjny

Budynek wielorodzinny do 50 mieszkań

Obiekt wakacyjny

Mixed-use

Budynek wielorodzinny powyżej 50 mieszkań

Budynek biurowy

Rewitalizacja

Oprócz nagród przyznanych w powyższych kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody specjalne:

Nagroda specjalna EcoAvengers za rozwiązania ekologiczne

Nagroda specjalna dziennikarzy

Nagrody specjalne oddziałów regionalnych PZFD