Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1. Wypełnić poniższy formularz.
2. Opłacić fakturę, która zostanie wysłana drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wypełnionego formularza.
3. Przesłać link do materiałów na adres: konkurs@pzfd.pl

Informacje dotyczące materiałów i opłat znajdują się w Regulaminie Konkursu.

W przypadku pytań i problemów związanych z przygotowaniem zgłoszenia prosimy o kontakt:
Karina Koziej, tel. 533 073 876, konkurs@pzfd.pl

 

 

Zgłoszenie konkursowe

Prosimy uzupełnić wszystkie poniższe dane

Dane do faktury

Opis projektu

Architektura – walory architektoniczne, wkomponowanie projektu w otoczenie. (max. 1500 znaków)
Ekologia – rozwiązania adaptujące projekt do zmian klimatu, powierzchnia biologicznie czynna, zielone dachy, zazielenienie, retencja wód opadowych z wykorzystaniem wód opadowych do celów gospodarczych. (max. 1500 znaków)
Innowacje i technologie – zastosowanie materiałów i rozwiązań dla zmniejszenia zużycia wody, energii elektrycznej. (max. 1500 znaków)
Rozwiązania prospołeczne – funkcjonalność uwzględniająca potrzeby osób starszych i osób niepełnosprawnych, przestrzenie publiczne i integracyjne. (max. 1500 znaków)
Inne cechy zasługujące na szczególną uwagę (max. 1500 znaków)